Kontakt

ARENDAL LUFTHAVN, GULLKNAPP
 
Email : ltt@gullknapp.no
Telefon: +47 37407700


KartPostadresse:

Arendal Lufthavn, Gullknapp AS
c/o Arendals Fossekompani AS,
Postboks 280, 4803 Arendal

Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.