Værinformasjon
Oppdatert værdata for Gullknapp:


TID:
00:20
19. November 2017
TEMPERATUR:
3.0 °C
LUFTFUKTIGHET:
72.0 %
LUFTTRYKK:
991 hPa
VIND:
Vind
8.3 knop
NEDBØR:
0.0 mm/time


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.