Værinformasjon
Oppdatert værdata for Gullknapp:


TID:
12:40
30. March 2017
TEMPERATUR:
3.4 °C
LUFTFUKTIGHET:
99.1 %
LUFTTRYKK:
1014 hPa
VIND:
Vind
3.7 knop
NEDBØR:
0.3 mm/time


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.