Værinformasjon
Oppdatert værdata for Gullknapp:


TID:
02:29
23. July 2017
TEMPERATUR:
13.5 °C
LUFTFUKTIGHET:
78.9 %
LUFTTRYKK:
1018 hPa
VIND:
Vind
0.0 knop
NEDBØR:
0.0 mm/time


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.