For piloterGullknapp Information (AFIS) er nå operativ på frekvens 129.900. Åpningstider er mandag-fredag fra kl. 08.00 lokal tid til kl. 15.00 lokal tid. 

I forbindelse med anleggsarbeider på flyplassen kan det forekomme sprengning. Ring tårnet på tlf. 37407700 (kl. 08.00-15.00) og sjekk NOTAM før flyging.

Det vil frem til 2019 foregå droneflyging langs utbyggingen av den nye E18 traseen fra Tvedestrand til Arendal. Flygingen foregår opptil 120 m. høyde over bakken.

Det vil også foregå sprengning i den nye E18 traseen fra Tvedestrand til Arendal. Pilotene må derfor unngå å fly lavt over anleggstraseen.

PPR
Det kreves PPR for flyging på Gullknapp. For PPR gå inn på My PPR 

Flyplassen har fått teknisk-/operativ godkjenning av Luftfartstilsynet. Godkjenningen gjelder for VFR-flyging i dagslys og mørke med fly og helikopter med største tillatte startvekt på 5.700 KG. Flyplassen er ikke godkjent for ervervsmessig flyging med betalende passasjerer.

Gjør oppmerksom på at det kan forekomme dyr inne på flyplassområdet da flyplassen ikke er ferdig inngjerdet. Det er fartøysjef sitt ansvar å se til at rullebanen er klar for avgang og landing.

Kan forkomme modellflyging på flyplassen på torsdager, lørdager og søndager. Modellflygerne er utstyrt med flyradio og tar hensyn til flytrafikken.

Startavgiften er på kr 200,- + mva. Årskort kr 2.000,- + mva. 

Flyplassinformasjon
Flyplasskode: ENGK
Posisjon: 583100N 0084212E (WGS 84).
RWY: 05/23 Lengde: 1.200 m. med 30 m. sikkerhetsområde i hver baneende.
Bredde: 30 m. Høyde: 415 ft.
Frekvens: 129,900  Gullknapp Information. Benytt Gullknapp Traffic når AFIS ikke er betjent..

Tekstsider AIP NORGE

Aerodrome chart

Visual approach chart

Aerodrome Obstacle Chart RWY 05

Aerodrome Obstacle Chart RWY 23

Flyplasshåndbok
Her kan du laste ned flyplasshåndboken for Arendal Lufthavn, Gullknapp (Oppdatert 13.06.2017). Flyplasshåndboken inneholder regler og instrukser som alle som bruker lufthavnen og dens fasiliteter må rette seg etter. Intensjonen med håndboken er å samle all informasjon på et sted.

Innflygingsprosedyrer
Meld ankomst blindt i god avstand fra flyplassen. Kryss banen i 1.500 fot for å sjekke vindretning samt om det er modellfly-, personer, biler eller annen flyaktivitet på rullebanen. Meld blindt på venstre medvindslegg, venstre base og finale for begge baneretninger. 

Etter avgang, fly på RWY HDG til 1.000 FT AMSL før sving påbegynnes.  

 


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.