For piloterAdgangskontroll
Etter store forsinkelser fra leverandør, er adgangskontrollen på Gullknapp nå satt i drift. Det vil si at det ikke lenger er mulig å komme inn på flyside kun med kode. Man trenger nå kort med kode for å komme seg inn og ut.  

De som har PFLY-kort eller annet ID-kort fra Avinor kan kontakte tårnet på tlf. 37 40 77 00 i åpningstiden (09:00 – 16:00) eller på ltt@gullknapp.no for å avtale tid for programmering av kortet. Vi jobber med å finne en løsning for de som ikke kan få PFLY-kort eller Avinor-kort, men som likevel trenger tilgang til flyplassen.  

Vi ønsker å tydeliggjøre at intensjonen ikke er å stenge noen ute, men adgangskontroll er et krav fra Luftfartstilsynet for å drive flyplass på det nivået vi er på nå.

Annen info
Landingsrunder skal flys i henhold til gjeldende prosedyrer. Vi har i den senere tid mottatt klager fra naboer på at landingsrundene blir flydd mye kortere enn foreskrevet, noe som betyr støy for de som bor nærmest flyplassen. Vi ber om at pilotene viser hensyn og bidrar til at flystøyen blir minst mulig.

Det skal ikke foregå ervervsmessig lufttransport (commercial air transport) på Arendal lufthavn, Gullknapp. 

Gullknapp Information (AFIS) er operativ på frekvens 129.900. Åpningstider er mandag-fredag fra kl. 09.00 lokal tid til kl. 16.00 lokal tid. 

I forbindelse med anleggsarbeider på flyplassen kan det forekomme sprengning. Ring tårnet på tlf. 37407700 (kl. 09.00-16.00) og sjekk NOTAM før flyging.

Det vil frem til 2019 foregå droneflyging langs utbyggingen av den nye E18 traseen fra Tvedestrand til Arendal. Flygingen foregår opptil 120 m. høyde over bakken.

Det vil også foregå sprengning i den nye E18 traseen fra Tvedestrand til Arendal. Pilotene må derfor unngå å fly lavt over anleggstraseen.

PPR
Det kreves PPR for flyging på Gullknapp. For PPR gå inn på My PPR 

Flyplassen har fått teknisk-/operativ godkjenning som stor flyplass av Luftfartstilsynet. Godkjenningen gjelder for IFR-flyging samt VFR-flyging i dagslys og mørke.

Gjør oppmerksom på at det kan forekomme dyr inne på flyplassområdet da flyplassen ikke er ferdig inngjerdet. Det er fartøysjef sitt ansvar å se til at rullebanen er klar for avgang og landing.

Kan forkomme modellflyging på flyplassen på torsdager, lørdager og søndager. Modellflygerne er utstyrt med flyradio og tar hensyn til flytrafikken.

Startavgiften er på kr 200,- + mva. Årskort kr 2.000,- + mva. 

Flyplassinformasjon
Flyplasskode: ENGK
Posisjon: 583100N 0084212E (WGS 84).
RWY: 05/23 Lengde: 1.200 m. med 30 m. sikkerhetsområde i hver baneende.
Bredde: 30 m. Høyde: 415 ft.
Frekvens: 129,900  Gullknapp Information. Benytt Gullknapp Traffic når AFIS ikke er betjent..

Tekstsider AIP NORGE

Aerodrome chart

Visual approach chart

Aerodrome Obstacle Chart RWY 05

Aerodrome Obstacle Chart RWY 23

Innflygingsprosedyrer
Se AIP Norge.
 Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.