Om Arendal Lufthavn, Gullknapp

 Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum, og har svært gode inn- og utflygingsforhold.


Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.

I 1984 ble det innkjøpt arealer for å utvikle en lufthavn på Gullknapp. En rullebane på 500 m kunne snart tas i bruk. Blakstad videregående skole har benyttet Gullknapp som øvingsområde og således bidratt sterkt til at rullebanen stadig har blitt lengre. Skolen har også bidratt med å lage vei inn til lufthavnen.
Fra 2003 har Arendal og Froland kommuner gått sterkere inn i lufthavnselskapet. Fra 2007 har Arendal Fossekompani ASA overtatt aksjemajoriteten i Arendal lufthavn, Gullknapp AS.
Lufthavnselskapet ønsker å utvikle Arendal lufthavn, Gullknapp til en charter- og taxi lufthavn.

I neste byggetrinn ser en for seg at lufthavnen blir bygget ut til å kunne ta i mot fly med opptil 50 passasjerseter. En studie som lufthavnselskapet har fått utført viser at alt ligger til rette for å kunne utvikle Gullknapp til en storflyplass om dette på et senere tidspunkt skulle være ønskelig.


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.