Møte i Runway Safety Team og flytryggingskomite

Flysikkerhetsmøte. Foto: Jan Morten Myklebust
Flysikkerhetsmøte. Foto: Jan Morten Myklebust
(23.10.2019) Møte i Runway Safety Team og flytryggingskomite
Onsdag 23. oktober ble det arrangert møte i Local Runway Safety Team og flytryggingskomite på Arendal lufthavn, Gullknapp.

Deltakere på møtet er lufttrafikktjenesten, bakketjenesten og administrasjonen på flyplassen. Representanter for brukerne samt lufttrafikktjenesten på Kjevik.

På møtet blir det diskutert flysikkerhet. Det blir i løpet av et år arrangert 2 slike møter.    
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.