Asfaltering ved hovedport

Asfaltering ved hovedport. Foto: Brynjulf Hansen
Asfaltering ved hovedport. Foto: Brynjulf Hansen
(05.09.2019) Asfaltering ved hovedport
I forbindelse med at det skulle legges ned noen rør i bakken like ved hovedporten inn til flyplassen ble veien i dag asfaltert på ny.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.