Merking av rullebane

Merking av rullebane. Foto: Brynjulf Hansen
Merking av rullebane. Foto: Brynjulf Hansen
(06.08.2019) Merking av rullebane
Merking av rullebane. Foto: Brynjulf Hansen
Merking av rullebane. Foto: Brynjulf Hansen
Denne uken pågår det merking av rullebanen på Arendal lufthavn, Gullknapp.

Merkingen blir utført ved hjelp av lufthavnbetjent Helge H. Lundgren fra Stord lufthavn. Helge har med egen merkemaskin fra Stord lufthavn.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.