OSM Aviation Academy har bestilt 60 nye elektriske fly

By Beekachu - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67532761
By Beekachu - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67532761
(14.04.2019) OSM Aviation Academy har bestilt 60 nye elektriske fly
OSM Aviation Academy har bestilt 60 nye elektriske fly fra Colorado bedriften Bye Aerospace. Flyene vil bli brukt til utdanning av piloter på flyskolene til OSM Aviation Academy.
 
Vi venter i spenning på at det første elektriske skoleflyet skal ankomme Arendal lufthavn, Gullknapp.[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.