Flytryggingsmøte

Flytryggingsmøte. Foto: Rolf Knutsen
Flytryggingsmøte. Foto: Rolf Knutsen
(11.04.2019) Flytryggingsmøte
Onsdag denne uken ble det arrangert flytryggingsmøte for aktørene på Arendal lufthavn, Gullknapp. Møtet ble avholdt i Arendals Fossekompani ASA sine lokaler i Arendal.

Lufttrafikktjenesten på Gullknapp arrangerer møtet og representanter for flykontrollen på Kjevik samt piloter som benytter flyplassen deltar på møtet. Tema på møtet er flysikkerhet.

Det blir arrangert slike møter 2 ganger pr. år.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.