OSM Aviation Academy har fått NOKUT godkjenning

Elever på OSM Aviation Academy. Foto: Ole Kjell Fareth
Elever på OSM Aviation Academy. Foto: Ole Kjell Fareth
(11.04.2019) OSM Aviation Academy har fått NOKUT godkjenning
OSM Aviation Academy har nylig fått NOKUT godkjenning. I praksis betyr dette at elever som søker utdanning på OSM Aviation Academy sin flyskole på Gullknapp nå kan få lån til utdanningen gjennom Statens Lånekasse.

Vi gratulerer.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.