OSM Aviation Academy har fått ny flysimulator

Flysimulator. Foto: Brynjulf Hansen
Flysimulator. Foto: Brynjulf Hansen
(22.03.2019) OSM Aviation Academy har fått ny flysimulator
Flysimulator. Foto: Jonas Evensen
Flysimulator. Foto: Jonas Evensen
Flysimulator. Foto: Jonas Evensen
Flysimulator. Foto: Jonas Evensen
OSM Aviation Academy mottok nylig en ny flysimulator. Simulatoren skal installeres i OSM sin flyhangar og benyttes av flyskolen i forbindelse med utdanning av nye piloter. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.