Foliering av ny hjullaster

Hjullaster. Foto: Rolf Knutsen
Hjullaster. Foto: Rolf Knutsen
(19.12.2018) Foliering av ny hjullaster
Den nye hjullasteren vår er nå foliert med firmalogo og godt synlig for alle operatører på Arendal lufthavn, Gullknapp.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.