Statsstøtte til Arendal lufthavn, Gullknapp AS

Tårn og inspeksjonsbil. Foto: Ole Kjell Fareth
Tårn og inspeksjonsbil. Foto: Ole Kjell Fareth
(28.11.2018) Statsstøtte til Arendal lufthavn, Gullknapp AS
I budsjettforliket mellom regjeringen og KRF ble Arendal lufthavn, Gullknapp AS tildelt kr 5 mill. i driftsstøtte fra staten i 2019.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.