Dronekonferanse i Oslo

Drone. Foto: Jan Morten Myklebust
Drone. Foto: Jan Morten Myklebust
(28.11.2018) Dronekonferanse i Oslo
Forrige uke ble det arrangert stor dronekonferanse på Fornebu. Fra Arendal lufthavn, Gullknapp AS deltok Torkil Mogstad, Rolf Knutsen og Jan Morten Myklebust.

Flyplassen hadde egen stand og egen film på konferansen og ble således godt markedsført. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.