Ny utlegger for kjemikalier til avising av rullebanen

Kjjemikalieutlegger for Aviform. Foto: Ole Kjell Fareth
Kjjemikalieutlegger for Aviform. Foto: Ole Kjell Fareth
(16.10.2018) Ny utlegger for kjemikalier til avising av rullebanen
Arendal lufthavn, Gullknapp har nylig anskaffet seg en kjemikalieutlegger for Aviform. Med den nye utleggeren på plass vil vintervedlikeholdet av rullebanen bli langt enklere.

Personellet som skal utføre vintervedlikehold av flyplassen vil om kort tid bli kurset i vintervedlikehold av flyplass. Instruktørene kommer fra Avinor AS.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.