Besøk fra Samferdselsdepartementet

Svein Harberg (H), Åshild Bruun-Gundersen (FRP) og statssekretær Brage Baklien(SD) Foto: Baard Larsen, Frolendingen
Svein Harberg (H), Åshild Bruun-Gundersen (FRP) og statssekretær Brage Baklien(SD) Foto: Baard Larsen, Frolendingen
(16.08.2018) Besøk fra Samferdselsdepartementet
Deltakere fra møte med statssekretæren. Foto: Baard Larsen, Frolendingen
Deltakere fra møte med statssekretæren. Foto: Baard Larsen, Frolendingen
Fredag 10. august fikk Arendal lufthavn, Gullknapp besøk av statssekretær Brage Baklien og stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen (FRP) og Svein Harberg (H). 

På møtet ba Arendal lufthavn, Gullknapp AS om at staten nå må bidra med økonomisk støtte til flyplassen fra 2019.

Bjørn Tore Larsen orienterte om OSM Aviation Academy sin nye flyskole på Gullknapp. Skolen vil ha ca. 100 elever og 50 ansatte.

Torkil Mogstad fra AFK orienterte om planer for droner og EL-fly på Gullknapp. 

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.