Generalforsamling i Arendal lufthavn, Gullknapp AS

Generalforsamling. Foto: Jan Morten Myklebust
Generalforsamling. Foto: Jan Morten Myklebust
(31.05.2018) Generalforsamling i Arendal lufthavn, Gullknapp AS
Onsdag 30. mai ble det avholdt generalforsamling i Arendal lufthavn, Gullknapp AS. Sverre Valvik takket for seg etter 10 år som styreformann i selskapet. Ny styreformann ble Torkil Mogstad fra AFK.

Etter store investeringer i fjor gikk Arendal lufthavn, Gullknapp AS med nesten 7,9 millioner i underskudd. Selskapet jobber nå med å få statsstøtte fra 2019.

OSM starter til høsten opp med flyskole på Gullknapp. Skolen skal på topp ha ca. 100 elever og 6-8 fly. Dagens konsesjon har et tak på 8.000 flybevegelser. Selskapet vil måtte søke om ny konsesjon grunnet flyskolens aktivitet på flyplassen.

En jobber nå med å få  gang en flyrute mellom Gullknapp og Oslo.

Generalforsamlingen vedtok en emisjon på kr 20 mill.   

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.