Paktisk info. for besøkende fly til Gullknapp Airshow 2018

(29.05.2018) Praktisk info. for besøkende fly til Gullknapp Airshow 2018
I forbindelse med Gullknapp Airshow 2018 lørdag 2. juni vil det være krav om PPR for alle flyginger, også de med årskort.
PPR får du på www.myppr.no

RWY blir stengt for all GA trafikk f.o.m 10:30 lokal tid – t.o.m 16:10 lokal tid.
Dvs. at alle besøkende fly må ankomme Gullknapp senest innen 10:30 lokal tid.
Fly som ankommer etter dette vil bli avvist av lufttrafikktjenesten.
Besøkende fly som skal dra hjem igjen etter flyshowet, kan gjøre dette etter 16:10.

All trafikk til og fra Gullknapp skal skje via de publiserte VFR rapporteringspunktene.
Vi oppfordrer alle piloter til å sjekke NOTAM og VFR kart.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.