Testing av bil

Testing av bil på Gullknapp. Foto: Helge Hausken
Testing av bil på Gullknapp. Foto: Helge Hausken
(03.05.2018) Testing av bil
Arendal lufthavn, Gullknapp ble nylig benyttet til å teste ut en bil.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.