Ny teknisk-/operativ godkjenning til flyplassen

Lufthavnsjef Myklebust med den nye godkjenningen. Foto: Leif Olsen
Lufthavnsjef Myklebust med den nye godkjenningen. Foto: Leif Olsen
(20.03.2018) Ny teknisk-/operativ godkjenning til flyplassen
Arendal lufthavn, Gullknapp AS har nylig fått ny teknisk-/operativ godkjenning for flyplassen. Luftfartstilsynet har nå godkjent Arendal lufthavn, Gullknapp som en stor flyplass. I praksis betyr dette nå at større fly kan benytte flyplassen.

Tidligere var flyplassen godkjent som en liten flyplass der kun fly og helikopter med MTOW på 5.700 kg og 9 passasjerseter kunne operere.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.