Pilot flyskole benytter Gullknapp til trening

Besøk fra Pilot flyskole. Foto: Leif Olsen
Besøk fra Pilot flyskole. Foto: Leif Olsen
(20.03.2018) Pilot flyskole benytter Gullknapp til trening
2 fly fra Pilot flyskole kom i dag på besøk til Arendal lufthavn, Gullknapp for å drive treningsflyging. Elever fra Pilot flyskole benytter regelmessig Gullknapp til treningsflyging. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.