Pølsefest i tårnet

Pølsefest i tårnet. Foto: Jan Morten Myklebust
Pølsefest i tårnet. Foto: Jan Morten Myklebust
(20.03.2018) Pølsefest i tårnet 
I dag var det pølsefest i tårnet. I tillegg til de 3 AFIS-fullmektigene som jobber i tårnet hadde vi invitert Ole Kjell Fareth til pølsefesten.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.