FOD på Arendal lufthavn, Gullknapp

Bossbøtter for FOD. Foto. Jan Morten Myklebust
Bossbøtter for FOD. Foto. Jan Morten Myklebust
(16.03.2018) FOD på Arendal lufthavn, Gullknapp
Det er nå satt ut bossbøtter for oppbevaring av FOD på flyplassen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.