Besøk fra Meteorologisk Institutt

Besøk fra MI. Foto: Leif Olsen
Besøk fra MI. Foto: Leif Olsen
(05.03.2018) Besøk fra Meteorologisk Institutt
Fredag 2. mars hadde Lufttrafikktjenesten på Gullknapp besøk av Meteorologisk Institutt.  Det var  Siv Dearsley og Bente Wahl som tok turen til Gullknapp.

Formålet med besøket var å bli kjent med lokale forhold på plassen og for å utarbeide fagmateriell. Dette for å etter hvert kunne utarbeide TAF (Terminal Aerodrome Forecast) for Gullknapp.

Arendal lufthavn Gullknapp takker for besøket.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.