Klargjøring av ny hangartomt til OSM sin flyskole

Klargjøring av tomt. Foto: Ole Kjell Fareth
Klargjøring av tomt. Foto: Ole Kjell Fareth
(12.02.2018) Klargjøring av ny hangartomt til OSM sin flyskole
Arbeidet med klargjøring av hangartomt til OSM sin flyskole pågår nå på Arendal lufthavn, Gullknapp. Det er firmaet Gauslå AS som utfører anleggsarbeidet.

Hangartomten skal være ferdig planert i løpet av februar. Hangaren skal stå klar til bruk i september 2018.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.