Luftambulansen trener på Gullknapp

Luftambulansen. Foto: Jan Morten Myklebust
Luftambulansen. Foto: Jan Morten Myklebust
(12.01.2018) Luftambulansen trener på Gullknapp
Luftambulansen er en ivrig bruker av rullebanen på Arendal lufthavn, Gullknapp. Også i dag var helikopteret på besøk for å utføre treningsflyging.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.