Møte med piloter

Møte med piloter. Foto: Leif Olsen
Møte med piloter. Foto: Leif Olsen
(12.01.2018) Møte med piloter
11. januar ble det avholdt brukermøte med piloter som benytter Arendal lufthavn, Gullknapp. Helge Hausken og Leif Olsen fra lufttrafikktjenesten informerte om bruk av flyplassen samt fraseologi.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.