Møte med nødetatene

Luftambulansen. Foto: Ole Kjell Fareth
Luftambulansen. Foto: Ole Kjell Fareth
(11.01.2018) Møte med nødetatene
Arendal lufthavn, Gullknapp hadde i dag møte på Frolandia med nødetatene. På møtet ble flyplassens havariplan og varslingsliste fremlagt. 

En ble videre enige om å avholde en øvelse på flyplassen. Øvelsen vil bli avholdt til våren.  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.