Brøyting

Brøyting. Foto: Jan Morten Myklebust
Brøyting. Foto: Jan Morten Myklebust
(11.01.2018) Brøyting
Det foregår i dag brøyting av rullebanen på Arendal lufthavn, Gullknapp. Grunnet snø og is på rullebanen er friksjonen så dårlig at lufttrafikktjenesten har valgt å stenge rullebanen for flytrafikk.

Arendal lufthavn, Gullknapp AS har nylig kjøpt en brukt sweeper fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Sweeperen kommer i løpet av kort tid til Gullknapp og vil bidra til at jobben med å holde rullebanen fri for is og snø blir enklere.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.