Lysbjelke og lyskastere montert på inspeksjonsbil

Inspeksjonsbil. Foto: Simarud
Inspeksjonsbil. Foto: Simarud
(29.11.2017) Lysbjelke og lyskastere montert på inspeksjonsbil
Inspeksjonsbil. Foto: Simarud
Inspeksjonsbil. Foto: Simarud
Den nye inspeksjonsbilen til Arendal lufthavn, Gullknapp har nå fått påmontert ny lysbjelke på taket samt nye lyskastere i grillen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.