Ny inspeksjonsbil med miljø- og redningshenger

Ny inspeksjonsbil med miljø- og redningshenger. Foto: Rolf Knutsen
Ny inspeksjonsbil med miljø- og redningshenger. Foto: Rolf Knutsen
(13.11.2017) Ny inspeksjonsbil med miljø- og redningshenger
Arendal lufthavn, Gullknapp AS har gått til innkjøp av en ny inspeksjonsbil med tilhørende miljø- og redningshenger.
 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.