Arendal lufthavn, Gullknapp tar i bruk My PPR

(09.11.2017) Arendal lufthavn, Gullknapp tar i bruk My PPR
Etter ønske fra flymiljøet har Arendal lufthavn, Gullknapp valgt å ta i bruk My PPR for alle PPR.

Piloter som ønsker PPR får dette ved å gå inn på myppr
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.