OSM Aviation starter flyskole på Gullknapp

(30.10.2017) OSM Aviation starter flyskole på Gullknapp
OSM Aviation har kjøpt 51% av aksjene i Scandinavian Aviation Academy (SAA) som vil bli Nordens største flyskole. For å øke kapasiteten, skal SAA åpne flyskolen OSM Aviation Academy på Arendal lufthavn, Gullknapp. Her vil både norske og internasjonale elever få topp utdannelse med et spesialutviklet karriereløp og fast ansettelse som pilot i OSM Aviation. 

Skolen starter opp høsten 2018 og vil etter hvert ha 100 elever. Utdanningen er 2 årig.

Vi ønsker OSM Aviation Academy lykke til med etableringen av den nye flyskolen på Arendal lufthavn, Gullknapp

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.