Oppdateringskurs i meteorologi

Kurs i MET. Fra venstre Marit, Helge og Leif. Foto: Jan Morten Myklebust
Kurs i MET. Fra venstre Marit, Helge og Leif. Foto: Jan Morten Myklebust
(25.10.2017) Oppdateringskurs i meteorologi
19. oktober ble det avholdt oppdateringskurs i meteorologi for AFIS-fullmektigene på Arendal lufthavn, Gullknapp.

Instruktør var Marit Rabbe. Vi takker Marit for måten hun gjennomførte kurset på. Vi som deltok på kurset fikk masse faglig påfyll av meteorologi denne dagen.  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.