Klargjøring av terminal

Terminalbygget. Foto: Jan Morten Myklebust
Terminalbygget. Foto: Jan Morten Myklebust
(02.09.2017) Klargjøring av terminal
Terminalbygget. Foto: Jan Morten Myklebust
Terminalbygget. Foto: Jan Morten Myklebust
Terminalbygget. Foto: Jan Morten Myklebust
Terminalbygget. Foto: Jan Morten Myklebust
Arbeidet med å klargjøre terminalen på flyplassen pågår nå. Bygget vil bli pusset opp innvendig og det vil bli installert toaletter og kontorer i tillegg til venterom for flypassasjerer.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.