Arbeide med inngjerding av flyplassen pågår

Nytt flyplassgjerde. Foto: Jan Morten Myklebust
Nytt flyplassgjerde. Foto: Jan Morten Myklebust
(02.09.2017) Arbeide med inngjerding av flyplassen pågår
Nytt flyplassgjerde. Foto: Jan Morten Myklebust
Nytt flyplassgjerde. Foto: Jan Morten Myklebust
Arbeide med inngjerding av flyplassområdet pågår ennå. Vi har som mål at hele flyplassområdet skal være inngjerdet i løpet av denne måneden. Dette for å hindre personer, kjøretøy og dyr fra å ta seg inn på rullebanen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.