Inngjerding av flyplassen

Port. Foto: Leif Olsen
Port. Foto: Leif Olsen
(09.07.2017) Inngjerding av flyplassen
Flyplassgjerde. Foto: Leif Olsen
Flyplassgjerde. Foto: Leif Olsen
Arbeidet med å fullføre inngjerdingen av flyplassen er nå i gang. Dersom arbeidet går etter planen regner vi med å ha fullført inngjerdingen i løpet av sommeren.  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.