Tårnpersonell på simulatortrening i Malmø

Helge i tårnsimulatoren. Foto: Jan Morten Myklebust
Helge i tårnsimulatoren. Foto: Jan Morten Myklebust
(25.05.2017) Tårnpersonell på simulatortrening i Malmø
Entry Point North i Malmø. Foto: Jan Morten Myklebust
Entry Point North i Malmø. Foto: Jan Morten Myklebust
Lufttrafikktjenesten på Arendal lufthavn, Gullknapp har bygd opp sin egen tårnsimulator på lufttrafikkskolen til Entry Point North i Malmø.

Nylig var 2 av de ansatte i AFIS-tjenesten på Gullknapp på 2 ukers simulatortrening i Malmø. Dette for at de skulle bli kjent med det nye luftrommet som de snart skal jobbe i. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.