339 skvadronen på besøk

Helikopter fra 339 skvadronen. Foto: Helge Hausken
Helikopter fra 339 skvadronen. Foto: Helge Hausken
(07.05.2017) 339 skvadronen på besøk
Arendal lufthavn, Gullknapp AS fikk denne uken besøk av 2 helikopter fra 339 skvadronen på Rygge. Helikoptrene drev med treningsflyging på Gullknapp før de returnerte tilbake til Rygge.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.