Spitfire til åpningen av Arendal lufthavn, Gullknapp

Spitfire. Foto: Eirik Østensjø
Spitfire. Foto: Eirik Østensjø
(29.04.2017) Spitfire til åpningen av Arendal lufthavn, Gullknapp
Norwegian Spitfire Foundation kommer til åpningen av Arendal lufthavn, Gullknapp med Spitfire Mk.IX, RR232.

Denne vil for anledningen bli malt i fargene til en norsk skvadron og får markeringene til en kjent norsk krigsflyger – hvem holder NSF foreløpig tett til brystet.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.