Testflyging av peiler

Peilerantenne med instrumenthytte. Foto: Ole Kjell Fareth
Peilerantenne med instrumenthytte. Foto: Ole Kjell Fareth
(18.04.2017) Testflyging av peiler
Testflyet. Foto: Leif Olsen
Testflyet. Foto: Leif Olsen
Instrumentpanel i tårn. Foto: Leif Olsen
Instrumentpanel i tårn. Foto: Leif Olsen
Den nye peileren (VDF) på Arendal lufthavn, Gullknapp ble testflydd like før påske. Peileren ble kjøpt brukt fra Sandefjord lufthavn, Torp.

Testflygingen var vellykket og peileren (VDF) ble godkjent uten merknader.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.