Saab Safir til åpningen av Arendal lufthavn, Gullknapp

Saab Safir. Foto : Stine Helen Ytterstad
Saab Safir. Foto : Stine Helen Ytterstad
(07.04.2017) Saab Safir til åpningen av Arendal lufthavn, Gullknapp

Saab Safir 91B - SkyFalk Airshow Team 

Svensk enmotors militært og sivilt treningsfly, tidligere brukt av det norske Luftforsvaret.

Saab Safir flydde første gang i 1945, første varianten Safir 91A var i produksjon fra 1946. Ble produsert i fire varianter, 91A og 91B som var en tre seter med forskjellige motorer, 91C som i stor grad var en fire-seters variant av 91B og 91D som var en forbedret variant av 91C. I alt 323 Saab Safir ble produsert mellom 1946 og 1966. 

Saab Safir 91B, som først flydde 18. januar 1949 ble utviklet med bakgrunn i interesse fra det svenske luftforsvaret og fikk betegnelsen Sk-50.

Saab Safir 91B ble brukt i Norge med betegnelsen 91B-2. De hadde mulighet for drivstoff i vingene og dual cockpit. Totalt 30 fly, 25 fly i 1956 til 1957 og ytterligere 5 i 1978( Deriblant LN-LMY) tjenestegjorde i Norske Luftforsvaret.

Disse ble anvendt hovedsakelig som treningsfly, men også av ulike baser som ordonnans fly. Luftforsvaret utfaset sin siste Saab Safir i 1982 da Saab Safari overtok tjenesten. 

91-281 / FV / 0071 og nå LN-LMY Eierskap Historie: 

Svenske Luftforsvaret til 29.12.1978, Norske Luftforsvaret fra 21.06.1979, Jan Olaussen fra 30.03.1982 og Håvard Dale fra 20.04.2015.

LN-LMY Tilbake til tjenesten 

Flyet hadde stått lagret i Reisadalen siden slutten av åtti tallet. Etter en lang prosess med planlegging reiste Håvard sammen med Sigvald Dale til Reisadalen for å klargjøre flyet for flyging, med god hjelp og gjestfrihet av Jan Olaussen m/ familie ble flyet gjort i luftdyktig stand.

I samråd med Luftfartstilsynet var det gitte inspeksjoner, komponent bytter og tester som måtte være gjort før den ble signert ut for Ferry Flight. Etter nesten to uker ble flyet flydd til Bergen av Håvard & Sigvald Dale uten anmerkninger. Siden motor og propell hadde stått så lenge ble det bestemt at dette ble nullstilt før aktiv tjeneste. Flyet har nå nullstilt motor og propell, en rekke nye komponenter og fremstår som i teknisk meget god stand. Det kosmetiske har ikke blitt gjort noe med, av historiske grunner blir flyet flydd sesongen 2017 i sine røde farger før omlakkering til originale Luftforsvar farger. Flyet kommer til å bli operert av den nystiftede klubben, Flesland flystasjon Flyklubb når den er ferdig etablert.  

Saab Safir 91B LN-LMY Specifications  

Crew:                          1-2 Pilot + 1 Pax

Engine:                        Lycoming O-435A 190HP

Propeller:                     Two bladed C/S

Wingspan:                    10,6 m

Length:                        7.95 m

Height:                        2.2 m

Wing area:                   15 m2

Max mass:                   1165 kg

Empty mass:                815 kg

Max speed:                  260 kph

VNE Speed:                  342 kph

Cruise speed:               220 kph

Ceiling:                       6000 m (20 000ft)

Range:                        650km

 

Climb rate/min:             330m/1000ft/min

G-Load:                       +6/-3

Owner:                        Håvard Dale

Registration:                LN-LMY

Year:                          1953

Display Pilot:                Håvard Dale

Web:                           www.skyfalk.no

E-mail                         havard@skyfalk.no

Phone:                        +47 95250103

 

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.