Åpning av Arendal lufthavn, Gullknapp

Harvard under avgang. 
Foto: Ole Kjell Fareth
Harvard under avgang. Foto: Ole Kjell Fareth
(05.04.2017) Åpning av Arendal lufthavn, Gullknapp
Lørdag 17. juni vil det bli foretatt offisiell åpning av Arendal lufthavn, Gullknapp. I forbindelse med åpningen vil det bli arrangert flyoppvisning og fallskjermhopping på flyplassen.

Publikum vil også få anledning til å bli med på rundflyging med veteranfly og helikopter.

Vi kommer tilbake med program for dagen så snart dette foreligger.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.