Luftambulansen trener på Gullknapp

Luftambulansen trener på Gullknapp. Foto: Ole Kjell Fareth
Luftambulansen trener på Gullknapp. Foto: Ole Kjell Fareth
(17.01.2017) Luftambulansen trener på Gullknapp
Luftambulansen er en flittig bruker av Arendal lufthavn, Gullknapp. De benytter flyplassen regelmessig til trening av sitt personell.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.