Montering av peilerhytte

Frakt av peilerhytte. Foto: Rolf Knutsen
Frakt av peilerhytte. Foto: Rolf Knutsen
(22.12.2016) Montering av peilerhytte
Peilerhytte. Foto: Rolf Knutsen
Peilerhytte. Foto: Rolf Knutsen
Peilerhytten er nå flyttet fra sin lagringsplass ved tårnet til sin permanente plassering nordøst av rullebanen. Arbeidet med å installere peileren (VDF) vil bli startet opp tidlig på nyåret.

Det er personell fra Avinor Flysikring AS som skal utføre denne jobben. Før peileren blir godkjent må den testflys. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.