Godkjenning for VFR-natt

Rolf justerer PAPI. Foto: Leif Andre Moland
Rolf justerer PAPI. Foto: Leif Andre Moland
(14.12.2016) Godkjenning for VFR-natt
Flyplassen har i dag fått ny teknisk-/operativ godkjenning av Luftfartstilsynet.

Godkjenningen gjelder for VFR-flyging i dagslys og mørke med fly og helikopter med største tillatte startvekt på 5.700 KG. Flyplassen er ikke godkjent for ervervsmessig flyging med betalende passasjerer.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.