Utdanning til AFIS-fullmektig

Leif Olsen på simulator. Foto: EPN
Leif Olsen på simulator. Foto: EPN
(12.12.2016) Utdanning til AFIS-fullmektig
Gullknapp simulator på EPN. Foto: Leif Olsen
Gullknapp simulator på EPN. Foto: Leif Olsen
Leif Olsen fra Arendal har nå startet sin utdanning på Entry Point North (EPN) i Malmø. Leif har gått 2 måneder på skole i Malmø og skal ha sine første eksamener like før jul. Kurset Leif har deltatt på er Basic ATS. Etter nyttår skal han spesialisere seg på AFIS.

Etter ny eksamen i slutten av februar 2017 skal Leif så ha sin praktiske opplæring som AFIS-fullmektig i tårnet på Stord lufthamn. Her vil ha så få sin utsjekk i løpet av sommeren 2017. Turen går så videre til Arendal lufthavn, Gullknapp der Leif må jobbe noen måneder før ha kan ta sin lokale utsjekk på Gullknapp. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.