Overtakelse av utstyr i tårnet

Robert Mandal (til venstre) og Hans Jørgen Bugge
Robert Mandal (til venstre) og Hans Jørgen Bugge
(09.12.2016) Overtakelse av utstyr i tårnet
Tårnpult. Foto: Rolf Knutsen
Tårnpult. Foto: Rolf Knutsen
Torsdag 08.12.2016 overtok Arendal lufthavn, Gullknapp AS utstyret som Avinor Flysikring AS har montert i tårnet på flyplassen.

Det meste av utstyret er nå på plass men peiler (VDF) og NAIS mangler. Dette utstyret vil bli montert siden.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.