Positivt møte med Luftfartstilsynet

Møte med Luftfartstilsynet. Foto: Jan Morten Myklebust
Møte med Luftfartstilsynet. Foto: Jan Morten Myklebust
(02.12.2016) Positivt møte med Luftfartstilsynet
Arendal lufthavn, Gullknapp AS hadde i går møte med Luftfartstilsynet i Bodø. Tema for møtet var diverse godkjenninger som flyplassen må ha på plass før åpning for kommersiell trafikk.

Luftfartstilsynet møtte med en delegasjon på hele 9 personer. Samtlige fagområder var således representert. Luftfartstilsynet var godt fornøyd med informasjonen de fikk i møtet vedr. utbyggingen av flyplassen. Dersom alt går som planlagt kan flyplassen åpnes for flytrafikk i slutten av mai 2017.  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.