Kalibrering av innflygingslys

Innflygingslys. Foto: Rolf Knutsen
Innflygingslys. Foto: Rolf Knutsen
(02.12.2016) Kalibrering av innflygingslys
Kalibrering av innflygingslys. Foto: Rolf Knutsen
Kalibrering av innflygingslys. Foto: Rolf Knutsen
Det er nylig foretatt kalibrering av innflygingslysene på flyplassen. Lysene skal senere testflys før de kan settes i drift.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]


Arendal lufthavn, Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust Agder. Lufthavnen ligger svært gunstig plassert ca. 10 km fra Arendal sentrum og har svært gode inn- og utflygingsforhold.

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

Konsesjon for en rullebane på 1.199 meter med sikkerhetssoner på 180 meter i hver ende av rullebanen er innvilget av Samferdselsdepartementet.